کشت بافت گیاهی روشی با تکنیک بسیار بالا در امر ریز ازدیادی گیاهی بوده و پا را از حیطه ی کشاورزی سنتی فراتر گذاشته و با استفاده از خصوصیتی بنام توتی پوتنسی "Totipotency" موفق به تکثیر انبوه گیاهان مختلف شده است. شرکت امین شیر با بهره گیری از نیروهای متخصص و امکانات بالقوه توانسته است در درجه اول بروی واحد تحقیق و توسعه کشت بافت سرمایه گزاری کرده تا با توان مضاعف وارد عرصه ی جهانی کشت بافت گردد. ره آورد این تحقیقات تاکنون عبارتست از :
الف) تهیه 5 پروتکل تجاری برای گیاهان (رز هلندی، آنتوریوم، رز محمدی، ارکیده فالائنوپسیس و داوودی)
ب) اجرای یک واحد 1500 متر مربعی لابراتوار کشت بافت مجهز به واحدهای تهیه محیط کشت غذایی، اتاق تمیز کشت و سالن رشد
ج) اجرای نیمه تمام گلخانه ی یک هکتاری سخت سازی و رشدی مجهز به سیستمهای تمام اتوماتیک کنترلی و نظارتی جهت رشد بهینه
د) برنامه طرح توسعه در زمینه ی کلونینگ سلولی و کار بر روی واریته های جدید گلهای زینتی

شایان ذکر است در حال حاضر هم عرض کارهای ذکر شده پروتکلهای دیگری شامل بوته ها و درختچه های زینتی در حال بررسی و آزمون می باشد.