نام رایج:         آنتوریوم  

نام علمی:    Anthurium andraeanum

نام انگلیسی:  Anthurium

خانواده:           Araceae

 

آنتوریوم Anthurium به  جنس Anthurium خانواده Araceae و راسته Alismatales تعلق دارد و بومی قاره آمریکا از نواحی شمالی مکزیک تا نواحی شمالی آرژانتین و قسمتهایی از جزایر کارائیب است. گیاهانی که به جنس آنتوریوم تعلق دارند در واقع گیاهانی علفی و اپی‌فیت epiphyte هستند که بر روی سایر گیاهان زندگی می کنند اما بر خلاف گیاهان پارازیت (گیاهانی که توانایی فتوسنتز و  غذاسازی ندارد و غذای خود را از سایر گیاهان می گیرند و در واقع نوعی انگل گیاهی محسوب می شوند) با انجام عمل فتوسنتز ، غذایشان را میتوانند خودشان تهیه کنند . 

از معروفترین گونه های آنتوریوم که برای گلدهی استفاده می شوند می توان به A.scherzerianum اشاره کرد که یکی از محبوبترین انواع آنتوریوم است که چمچه آن قرمز نارنجی می باشد. نمونه های دو رگه حاصل از این گیاه  رنگهایی دیگر نیز دارند.A.andraeanum گونه دیگری است که  چمچه هایی قرمز رنگ دارند اما با روش اصلاح نژاد امروزه رنگهای دیگری از این گونه نیز در دست است. A.ornatum از دیگر گونه های محبوب است که به دلیل گلهای زیبایی که تولید می کند مورد توجه واقع شده است.