نام رایج:         داوودی

نام علمی:    Chrysanthemum  Indicum  

نام انگلیسی:  chrysanthemum

خانواده:           asteraceae  

 

گل داودي به عنوان يک گياه دارويي شهرت زيادي در کشور چين دارد. اين گل که در سراسر جهان رشد مي کند در رنگ  هاي متفاوتي ديده مي شود. به نوشته سايت «ehow» گل داودي زردرنگ، خاصيت دارويي بيشتري دارد.

داوودی از گل های زینتی متداولی است که ممکن ست خیلی ها گل بریده ی آن را در گلدان داخل خانه نگهداری کنند یا برای هدیه دادن انتخاب کنند.

کشت و نگهداری داوودی(به ویژه انواع کوتاه آن)در آپارتمان ها معمول است. علاوه بر آن می توان این گل زیبا را برای تزیین داخل باغچه کاشت. داووی با رنگهای متنوع به صورت کم پر و پرپردر واریته های مختلف گل می دهد.

برگها متراکم ، فشرده بر هم ، دمبر گلدار ، بریده و سینوسی ، تقریباً مدور و پنجه ای با 9-7 تقسیم باریک ، خطی ، نوک تیز کامل یا دوشکافه است .
گل های آن مجتمع در کپه های شعاعی متوسط ، با گلچه های لوله ای زرد و گلچه های زبانه ای سفید ، بیضی ، کمی بلندتر از دیسک ، موسم گل دادن اردیبهشت ، خرداد ، انتشار جغرافیایی نواحی البرز ، غرب ایران ، کوه الوند است .